Facebook YouTube

Regulamin 2021

R E G U L A M I N

1.   W zawodach M.W.G. ,,Krakus” może wziąć udział każdy uczestnik, który spełni wymogi regulaminu.

2.   Opłata za każdego gołębia wynosi 460 zł.

3.   Drużyna składa się z 5 gołębi.

4.   Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie 50 % wartości zgłaszanych gołębi w ciągu 14 dni. Pozostałą część opłaty należy uiścić nie później niż w dniu dostarczenia gołębi

Numer konta do wpłat:
Andrzej Grodny PKO Bank Polski S.A.
77 1020 4984 0000 4702 0139 2703

Tytułem: “Opłata za sezon 2021 i nazwa drużyny”

np. “Opłata za sezon 2021 Jan Kowalski”

5.   Po wpłaceniu zaliczki w przypadku rezygnacji opłata nie ulega zwrotowi.

6.   Termin przyjmowania gołębi od 01.03.2021 r. do 15.05.2021 r.

7.   Organizator zaleca wykonanie szczepienia przeciwko paramyxowirozie co najmniej 7 dni przed planowaną wysyłką.

8.   Każdy uczestnik może zgłosić dowolna ilość gołębi (drużyn).

9.   W zawodach nie uczestniczy organizator (właściciel).

10.   Każdy uczestnik w przypadku zaginięcia gołębia ma możliwość wymiany do 10.06.2021.

11.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odległości lotu ze względu na warunki atmosferyczne lub stan zdrowotny stada.

12.   Plan lotów:
5 x trening: około 5, 10, 20, 40, 60 km
7 x lot konkursowy: około 100, 150, 200, 250, 300, 340, 500 km

13.   Pula nagród, przy pełnej obsadzie gołębnika tj. 2.000 gołębi,
wyniesie następująco:                          

LOT FINAŁOWY

BRUTTO (PLN)NETTO (PLN)NETTO (EURO)*
1 place100.000 PLN90.000 PLN20.000 EURO
2 place50.000 PLN45.000 PLN10.000 EURO
3 place25.000 PLN22.250 PLN4.945 EURO
4 place10.000 PLN9.000 PLN2.000 EURO
5 place10.000 PLN9.000 PLN2.000 EURO
6 place5.000 PLN4.500 PLN1.000 EURO
7 place5.000 PLN4.500 PLN1.000 EURO
8 place5.000 PLN4.500 PLN1.000 EURO
9 place5.000 PLN4.500 PLN1.000 EURO
10 place5.000 PLN4.500 PLN1.000 EURO
11 – 20 place2.000 PLN2.000 PLN445 EURO
21 – 50 place1.000 PLN1.000 PLN222 EURO
51 – 100 place500 PLN500 PLN111 EURO
101 – 150 place1 pigeon
for next season 2022

NAJLEPSZA DRUŻYNA Z FINAŁU [5/5]

1 miejsce20.000 PLN
2 miejsce6.000 PLN
3 miejsce4.000 PLN
4 miejsce2.000 PLN
5 miejsce2.000 PLN
6 miejsce1.000 PLN
7 miejsce1.000 PLN
8 miejsce1.000 PLN
9 miejsce1.000 PLN
10 miejsce1.000 PLN

PÓŁFINAŁ

1 miejsce10.000 PLN
2 miejsce5.000 PLN
3 miejsce3.000 PLN
4 miejsce2.000 PLN
5 miejsce2.000 PLN
6 miejsce1.000 PLN
7 miejsce1.000 PLN
8 miejsce1.000 PLN
9 miejsce1.000 PLN
10 – 20 miejsce500 PLN

LOTY KONKURSOWE OD 1 DO 5

1 miejsce1.000 PLN
2 miejsce500 PLN
3 miejsce500 PLN
4 miejsce500 PLN
5 miejsce500 PLN
6 miejsce500 PLN
7 miejsce500 PLN
8 miejsce500 PLN
9 miejsce500 PLN
10 miejsce500 PLN

NAJLEPSZY AS WG KRAKUS 2021

1 miejsce10.000 PLN
2 miejsce5.000 PLN
3 miejsce3.000 PLN
4 miejsce2.000 PLN
5 miejsce1.000 PLN
6 miejsce1.000 PLN
7 miejsce1.000 PLN
8 miejsce1.000 PLN
9 miejsce1.000 PLN
10 miejsce1.000 PLN

NAJLEPSZA DRUŻYNA WG KRAKUS 2021 - Z 6 LOTÓW [3/5]

1 miejsce10.000 PLN
2 miejsce5.000 PLN
3 miejsce3.000 PLN
4 miejsce2.000 PLN
5 miejsce1.000 PLN
6 miejsce1.000 PLN
7 miejsce1.000 PLN
8 miejsce1.000 PLN
9 miejsce1.000 PLN
10 miejsce1.000 PLN

*po locie finałowym zostanie zorganizowany 8 lot – wyłącznie dla chętnych – więcej informacji na końcu regulaminu

14.   W przypadku niepełnej obsady nagrody pieniężne zostaną proporcjonalnie pomniejszone.

15.   Wszystkie nagrody zostaną wypłacone po zakończeniu aukcji.

16.   Od wypłaconych nagród pieniężnych odprowadzony (potrącony) zostanie 10% podatek.

17.   Konkurs zdobywają gołębie, które zmieszczą się w ok. 33% włożonych na lot gołębi.

18.   Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisję złożone z organizatora oraz chętnych uczestników.

19.   Gołębie, które pozostaną po locie finałowym zostaną wystawione do sprzedaży.

20.   W przypadku odbycia się aukcji gołębi na portalu zewnętrznym, w pierwszej kolejności zostaną potrącone wszystkie koszty portalu (prowizja, transport itp.), a następnie właściciel gołębia otrzyma 50 % wartości.

21.   W razie przebiegu aukcji na własnym portalu aukcyjnym, właściciel gołębia otrzyma 50% wartości uzyskanej ceny.

22.   Gołębie które nie znajdą nabywców przechodzą na własność organizatora.

23.   W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z organizatorem.