Facebook YouTube

REGULAMIN 2018

 1. W zawodach M.W.G. ,,Krakus” może wziąć udział każdy uczestnik, który spełni wymogi regulaminu.
 2. Opłata za każdego gołębia wynosi 430 zł.
 3. Drużyna składa się z 5 gołębi.
 4. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie 50 % wartości zgłaszanych gołębi w ciągu 14 dni. Pozostałą część opłaty należy uiścić nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.
 5. Numer konta do wpłat:
 6. Andrzej Grodny PKO Bank Polski S.A. 61 1020 4984 0000 4202 0102 1435
 7. Po wpłaceniu zaliczki w przypadku rezygnacji opłata nie ulega zwrotowi.
 8. Termin przyjmowania gołębi od 01.04.2018 r. do 25.05.2018 r.
 9. Organizator zaleca wykonanie szczepienia przeciwko paramyxowirozie co najmniej 7 dni przed planowaną wysyłką.
 10. Każdy uczestnik może zgłosić dowolna ilość gołębi (drużyn).
 11. W zawodach nie uczestniczy organizator (właściciel).
 12. Każdy uczestnik w przypadku zaginięcia gołębia ma możliwość wymiany do 10.06.2018.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odległości lotu ze względu na warunki atmosferyczne lub stan zdrowotny stada.
 14. Plan lotów:
  5x trening około 5, 10, 20, 40, 60 km
  6 x lot konkursowy około 100, 150, 200, 250, 350, 500 km
 15. Pula nagród, przy pełnej obsadzie gołębnika tj. 1 250 gołębi, wyniesie          270 000,00 zł                                                                                                          Lot finałowy:
  1.            70 000,00 + puchar
  2.            30 000,00  + puchar
  3.            20 000,00 + puchar
  4.            10 000,00 + dyplom
  5.            10 000,00 + dyplom
  6.             5 000,00 + dyplom
  7.             4 000,00 + dyplom
  8.             3 000,00  + dyplom
  9.             2 000,00  + dyplom
  10-20.     2 000,00
  21-30.     1 000,00
  31-60.        500,00

  Najlepsza drużyna z finału 5/5:

  Najlepsza drużyna z lotu finałowego, punktują wszystkie gołębie z drużyny
  1.   20 000,00 + puchar
  2.    5 000,00 + puchar
  3.    3 000,00 + puchar

  Najlepsza drużyna:

  Najlepsza drużyna z 6 lotów, punktują 3 z 5 najlepsze gołębie w konkursie
  1.   5 000,00 + puchar
  2.   3 000,00 + puchar
  3.   2 000,00 + puchar
  4.   1 500,00 + dyplom
  5.   1 500,00 + dyplom

  Najlepszy gołąb as:
  Największa ilość konkursów, największa ilość pkt, najniższy coef. z 6 lotów.
  1. 5 000,00 + puchar
  2. 3 000,00 + puchar
  3. 2 000,00 + puchar
  4. 1 500,00 + dyplom
  5. 1 500,00 + dyplom

  Loty konkursowe od 1 do 5:
  1. 1 000,00 + puchar
  2.    500,00 + dyplom
  3.    500,00 + dyplom
  4.    500,00 + dyplom
  5.    500,00 + dyplom

 16. W przypadku niepełnej obsady nagrody pieniężne zostaną proporcjonalnie pomniejszone.
 17. Wszystkie nagrody zostaną wypłacone po zakończeniu aukcji.
 18. Od wypłaconych nagród pieniężnych odprowadzony (potrącony) zostanie 10% podatek.
 19. Konkurs zdobywają gołębie, które zmieszczą się w 1/3 włożonych na lot gołębi (wg programu obliczeniowego jest to ok. 33%).
 20. Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisję złożone z organizatora oraz chętnych uczestników.
 21. Gołębie, które pozostaną po locie finałowym zostaną wystawione do sprzedaży.
 22. W przypadku odbycia się aukcji gołębi na portalu zewnętrznym, w pierwszej kolejności zostaną potrącone wszystkie koszty portalu (prowizja, transport itp.), a następnie właściciel gołębia otrzyma 50 % wartości.
 23. W razie przebiegu aukcji na własnym portalu aukcyjnym, właściciel gołębia otrzyma 50% wartości uzyskanej ceny.
 24. Gołębie które nie znajdą nabywców przechodzą na własność organizatora.
 25. W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator.
 26. W razie zmiany systemu konstatowania będzie możliwość korekty sposobu obliczania klasyfikacji drużynowej oraz as. Informacja zostanie oficjalnie ogłoszona przed rozpoczęciem nowego sezonu.
 27. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij