Facebook YouTube

REGULAMIN 2022

R E G U L A M I N

1.   W zawodach M.W.G. ,,Krakus” może wziąć udział każdy uczestnik, który spełni wymogi regulaminu.

2.   Drużyna składa się z 4 gołębi (3 + 1 GRATIS).

3.   Opłata za drużynę wynosi 2.800 zł.

4.   Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie 50 % wartości zgłaszanych gołębi w ciągu 14 dni. Pozostałą część opłaty należy uiścić nie później niż w dniu dostarczenia gołębi 

Numer konta do wpłat:
Andrzej Grodny PKO Bank Polski S.A.
77 1020 4984 0000 4702 0139 2703

Tytułem: „Opłata za sezon 2022 i nazwa drużyny”

np. „Opłata za sezon 2022 Jan Kowalski”

5.   Po wpłaceniu zaliczki w przypadku rezygnacji opłata nie ulega zwrotowi.

6.   Termin przyjmowania gołębi od 01.03.2022 r. do 15.05.2022 r.

Dostarczenie gołębi w innym terminie tylko w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

7.   Organizator zaleca wykonanie szczepienia przeciwko paramyxowirozie co najmniej 7 dni przed planowaną wysyłką.

8.   Każdy uczestnik może zgłosić dowolna ilość gołębi (drużyn).

9.   W zawodach nie uczestniczy organizator (właściciel).

10.   Każdy uczestnik w przypadku zaginięcia gołębia ma możliwość wymiany do 10.06.2022.

11.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odległości lotu ze względu na warunki atmosferyczne lub stan zdrowotny stada.

12.   Plan lotów*:
5 x trening: około 5, 10, 20, 40, 60 km
7 x lot konkursowy: około 100, 150, 200, 250, 300, 350, 500 km

*po locie finałowym zostanie zorganizowany dodatkowy 8 lot – KRAKUS SUPERCUP ok. 600 km – w którym udział będą mogli wyłącznie chętni uczestnicy edycji 2022 –

Regularnim lotu oraz więcej informacji dostępne po zakończeniu sezonu

13.   Pula nagród, przy pełnej obsadzie gołębnika tj. 3.000 szt,
wyniesie następująco:                          

LOT FINAŁOWY

1 miejsce300.000 PLN
2 miejsce100.000 PLN
3 miejsce50.000 PLN
4 – 10 miejsce10.000 PLN
11 – 20 miejsce5.000 PLN
21 – 40 miejsce2.000 PLN
41 – 100 miejsce1.000 PLN
101 – 150 miejsce1x gołąb
na sezon 2023
151 – 200 miejsce500 PLN

PÓŁFINAŁ

1 miejsce20.000 PLN
2 miejsce10.000 PLN
3 miejsce5.000 PLN
4 – 10 miejsce1.000 PLN
11 – 30 miejsce500 PLN

LOTY KONKURSOWE OD 1 DO 5

1 miejsce1.000 PLN
2 – 10 miejsce500 PLN

NAJLEPSZY AS WG KRAKUS 2022

1 miejsce70.000 PLN
2 miejsce35.000 PLN
3 miejsce15.000 PLN
4 – 10 miejsce1.000 PLN

NAJLEPSZY AS DŁUGODYSTANSOWY WG KRAKUS 2022 (Lot Finałowy + Krakus Supercup)*

1 miejsce10.000 PLN
2 miejsce5.000 PLN
3 miejsce3.000 PLN
4 – 10 miejsce1.000 PLN

*w przypadku nieodbycia się dodatkowego lotu pula przechodzi na kolejną edycję

NAJLEPSZA DRUŻYNA Z FINAŁU [4/4]

1 miejsce15.000 PLN
2 miejsce5.000 PLN
3 miejsce3.000 PLN
4 – 10 miejsce1.000 PLN

NAJLEPSZA DRUŻYNA WG KRAKUS 2022 - Z 6 LOTÓW [3/4]

1 miejsce15.000 PLN
2 miejsce5.000 PLN
3 miejsce3.000 PLN
4 – 10 miejsce1.000 PLN

14. Każdy uczestnik WG Krakus posiada możliwość wzięcia udziału w rywalizacji European Cup (dodatkowa pula nagród 10.000 Euro). Więcej informacji na stronie organizatora: https://olr-ec.eu/en/

1 miejsce3.000 EURO
2 miejsce2.000 EURO
3 miejsce1.250 EURO
4 miejsce750 EURO
5 – 10 miejsce500 EURO

15. Każdy gołąb ze spisu jest wliczony do puli nagród.

16. Gołąb dodatkowy jest gratisem od organizatora i nie ulega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

17. Pkt. 16 ma zastosowanie również w przypadku nagród rzeczowych.

18.   W przypadku niepełnej obsady gołębnika, nagrody pieniężne zostaną proporcjonalnie pomniejszone.

19.   Wszystkie nagrody zostaną wypłacone najpóźniej po zakończeniu aukcji.

20.   Od wypłaconych nagród pieniężnych odprowadzony (potrącony) zostanie 10% podatek.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia gołębi w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc na gołębniku.

22. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczenia gołębi razem z formularzem (do pobrania poniżej), dokumentami oraz potwierdzeniem dokonania płatności.

ikona-pdf
Formularz przyjęcia drużyny na sezon 2022 (plik do druku)

23.   Konkurs zdobywają gołębie, które zmieszczą się w ok. 33% włożonych na lot gołębi.

24.   Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisję wkładaniową złożoną z organizatora oraz chętnych uczestników.

25.   Gołębie, które pozostaną po locie finałowym zostaną wystawione do sprzedaży.

26.   W przypadku odbycia się aukcji gołębi na portalu zewnętrznym, w pierwszej kolejności zostaną potrącone wszystkie koszty portalu (prowizja, transport itp.), a następnie właściciel gołębia otrzyma 50 % wartości.

27.   W razie przebiegu aukcji na własnym portalu aukcyjnym, właściciel gołębia otrzyma 50% wartości uzyskanej ceny.

28.   Gołębie które nie znajdą nabywców przechodzą na własność organizatora.

29.   W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z organizatorem.